Lastindex hos skotare

En skotares lastindex utgörs av relationen mellan maskinens maximala lastkapacitet och dess vikt, där ett högt lastindex indikerar att skotaren klarar av att lasta mycket i förhållande till sin egenvikt. Exempelvis har en skotare som väger 21 000 kg med en lastkapacitet på 14 000 kg ett lastindex på cirka 0,67 (14 000/21 000 = 0,6666). Lastindex för skotare varierar mellan olika maskiner och tillverkare, men ligger vanligtvis runt 0,6-0,8.

För en markägare är en välmående och frisk skog av stor vikt samtidigt som avverkningen ur ett lönsamhetsperspektiv behöver utföras så tidseffektivt och produktivt som möjligt. För att på bästa sätt bevara marken och samtidigt hålla en hög produktivitet är därför lastindex en av flera avgörande faktorer i valet av gallringsmaskin. Ett högt lastindex innebär att skotaren kan lasta mycket samtidigt som maskinens har en, för sin storlek, låg egenvikt. Detta bidrar till att ekipagets totalvikt hålls nere och därmed inte belastar underliggande terräng mer än nödvändigt. Lastindex är därför en av flera parametrar, däribland däckens storlek och maskinens bränsleförbrukning, som lägger grunden för ett skonsamt och miljömässigt hållbart skogsbruk.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.